ข่าวประกาศ

 • นักศึกษาสามารถ Download เอกสารการเรียน ได้จาก เมนู เอกสารประกอบการสอน โดยใช้ Username Password ที่อาจารย์แจกให้
 • ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทำการ Download courseoutline
 • ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทำการ Download เอกสารประกอบการเรียน Adobe Captivate
 • ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทำการ Download เอกสารประกอบการเรียน 1
 • ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทำการ Download ตัวอย่างชิ้นงาน Adobe Captivate
 • Posted on May 20, 2010 by Aggaluck  

  ตารางสอน

  Day/Time 08 - 09 09 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19
  จันทร์  
  4012410,N03วิทย์ฯ2
               
  อังคาร        
  sct0410,N03sc102
       
  พุธ                        
  พฤหัสบดี        
  4012410,N01คอมฯ7
  4123402,N02คอมฯ6
  ศุกร์                        
  เสาร์  
  SCT0410,S04คอมฯ2
               
  อาทิตย์