4012410 : พีชคณิตคอมพิวเตอร์

4012402 : ดีสครีตและโครงสร้าง

4012403 : คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์

4012701 : ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

4000104 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต

Posted on May 20, 2010 by Aggaluck