ข่าวประกาศ (กศ.บท.)

 • ไฟล์ JAVA LAB 10
 • สไลด์ JAVA JDBC
 • เฉลยโปรแกรมเครื่องคิดเลข click
 • ข้อสอบ Click
 • สไลด์ JAVA Event
 • ไฟล์ JAVA LAB 9
 • สไลด์ JAVA GUI
 • ไฟล์ JAVA LAB 8
 • ข่าวประกาศ (ปกติ)

 • ข้อสอบวิชาพีชคณิตคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 5 ข้อ เรื่อง เมตทริกซ์ 3 ข้อ และ เรื่อง เซต 2 ข้อ
 • ข้อสอบวิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ข้อ
 • นักศึกษาสามารถ Download เอกสารการเรียน ได้จาก เมนู เอกสาร โดยใช้ Username Password ที่อาจารย์แจกให้
 • Posted by Sutiporn 14/12/54

  ตารางสอน

  วัน/เวลา 08.00 09.00 10.00 11.20 12.30 13.00 14.00 15.30 16 17.50
  จันทร์   4122601, N09 คอมฯ7 SCT0413, N01 วิทย์ฯ1
  อังคาร    
  พุธ      
  พฤหัสบดี           SCT0403, N01 วิทย์ฯ2      
  ศุกร์   SCT0403, N01 วิทย์ฯ1    
  เสาร์  
  อาทิตย์          

  Posted by Sutiporn  on April 28, 2010